Bizning ustozlar va xodimlar – bu o’z ishiga sodiq bo’lgan yuqori malakali kadrlardir. Ular har bir bolaning yashirin qobiliyatlarini ochishga, Profi Education an’analariga, klassik ta’lim an’analariga amal qilish bilan birga har doim yangidan yangi o’quv dasturlari va metodlarini olib kirishga chanqoq o’qituvchilar jamoasi hisoblanishadi.